• Caritas
  • Caritas

Caritas Polska dla Ukrainy

Na ponad 251.000 zł wyceniono wartość lekarstw, które Caritas Polska wysyła jutro, 14 marca br., na Ukrainę.

Na ponad 251.000 zł wyceniono wartość lekarstw, które Caritas Polska wysyła jutro, 14 marca br., na Ukrainę. Transport lekarstw dotrze do Żytomierza, gdzie zostanie odebrany przez ukraińską Caritas-Spes, a następnie rozdysponowany poprzez placówki Caritas wśród chorych.Większość medykamentów trafi do osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Czernobylu. Na skutek awarii tamtejszej elektrowni atomowej tysiące osób straciło zdrowie. Większość z nich cierpi z powodu nowotworów.Lekarstwa, które Caritas Polska wysyła 14 marca br. na Ukrainę, zostały podarowane przez polskie firmy farmaceutyczne.Pieniądze przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym można wpłacać na konto:Caritas Polska
01-015 Warszawa, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem celu, na który mają być przeznaczone.