• Caritas
 • Caritas

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław
+48 71 3271300, +48 71 3271301
+48 71 3271302
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.wroclaw.caritas.pl

REGON:
NIP:
KRS:

040097439
8981047145
0000219742

Dyrektor:
Zastępca dyrektora:

ks. Dariusz Amrogowicz


Konto bankowe PLN: 24 1020 5242 0000 2102 0019 7863


To już 25 lat !

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Poniedziałek, 24 Listopada 2014 16:31

25-lecie_caritasWrocławski Kościół od przeszło 1000 lat kontynuuje misję pozostawioną nam przez Jezusa Chrystusa, by wspierać ubogich i słabych.

Obchody jubileuszowego roku rozpoczęły się w katedrze wrocławskiej uroczystą Eucharystią, której przewodniczył abp Józef Kupny, a homilię wygłosił bp Edward Janiak – pierwszy dyrektor wrocławskiej Caritas (1989- 1997).

Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym „Pueri Cantores Wratislavienses”.

Relacja Radio Rodzina z uroczystej Eucharystii Jubileuszowej: (posłuchaj homilii)

Zwieńczeniem była specjalna gala, która odbyła się w kościele pw. Św. Krzyża. Podczas uroczystości Caritas przyznała nagrody i honorowe tytuły.

Honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostaje nadany osobom i instytucjom, które na różne sposoby angażowały się w tym ćwierćwieczu w propagowanie idei Caritas. Jest to wyróżnienie dla postaw pełnych otwartości i solidarności z ubogimi i potrzebującymi. Realizowanie Chrystusowego nakazu miłości bliźniego: „Idź, czyń podobnie”, jest wciąż podejmowane przez ludzi, którym nie jest obojętny los człowieka bezdomnego, głodnego czy chorego.

Pragniemy wyróżnić w sposób szczególny dwie osoby:

Ks. Adam Dereń, wieloletni dyrektor wrocławskiej Caritas ,  następnie Caritas Polska,

Księdza inicjatywy i pomysły wciąż są realizowane zarówno na szczeblu archidiecezji wrocławskiej jak i przez Caritas Polska.

Profesor Wojciech Witkiewicz - organizator i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Pan Profesor, jeszcze zanim odrodziła się Caritas, wszechstronnie pomagał nie tylko medycznie osobom najuboższym. Tę postawę kontynuuje do dziś.

Władze wojewódzkie, Samorządy Terytorialne, Włodarze dolnośląskich miast i wsi, na wiele sposobów wspomagają działalność Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Niejednokrotnie Caritas korzystała z doświadczenia i wsparcia w realizowaniu różnorodnych form pomocy i wyrównywania szans. Szczególnie pragniemy wyróżnić:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
nagrodę odebrała Wicewojewoda Ewa Mańkowska
Urząd Miejski Wrocławia
nagrodę odebrał Wiceprezydent Wrocławia Adam Greh
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
nagrodę odebrał Starosta Zbigniew Potyrała
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie
nagrodę odebrał Starosta Sebastian Burdzy
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
nagrodę odebrał Starosta Roman Potocki
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
nagrodę odebrał Starosta Roman Fester

W obecnych czasach nie moglibyśmy tak skutecznie realizować posługi miłosierdzia bez ogromnego wsparcia mediów. Na łamach prasy, w audycjach radiowych i programach telewizyjnych niejednokrotnie mogliśmy opowiedzieć o tym, jak można włączyć się w wielkie dzieło niesienia pomocy. Szereg akcji został przez dziennikarzy pokazany w sposób profesjonalny i ciekawy, dzięki czemu odbiorcy chętniej włączali się w inicjatywy podejmowane przez wrocławską Caritas.

Szczególnie pragniemy wyróżnić:

Redakcję TVP Wrocław

Nagrodę odebrała Dyrektor Oddziału, redaktor naczelna Ewa Wolniewicz - Dżeljilji

Redakcję Radio Rodzina,

Nagrodę odebrał Dyrektor ds. Promocji, Łukasz Ludwina

Redakcję Polskie Radio Wrocław, nagrodę odebrał Piotr Kamiński zastępca redaktora naczelnego

Wrocławską Redakcję tygodnika Niedziela – nagrodę odebrała Sekretarz redakcji, Redaktor Magdalena Lewandowska

Wrocławską Redakcję tygodnika Gość Niedzielny – Nagrodę odebrali Redaktor naczelny tygodnika, ks. Marek Garncarczyk oraz kierownik wrocławskiej redakcji Karol Białkowski

Działalność Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie mogłaby prowadzić tylu zadań i form pomocy, gdyby nie wsparcie  wielu instytucji, firm czy przedsiębiorców. Pragniemy wyróżnić trzy z nich, które przez te 25 lat udzielały Caritas różnorodnego wsparcia:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie -nagrodę odebrał
Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu - nagrodę odebrała dyrektor Wioletta Niemiec
KGHM Polska Miedź S.A.-nagrodę odebrał Wiceprezes zarządu Marcin Chmielewski

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, dając świadectwo miłości Boga, który działa w Kościele i przez Kościół wśród ubogich i potrzebujących potrzebuje ludzi niosących orędzie miłości miłosiernej.

Pragniemy wyróżnić teraz osoby, które propagując idee dobroczynności i wielkoduszności rozpalały ludzkie serca do otwartości na potrzeby ubogich i słabych. Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej otrzymują:

 1. Ksiądz Aleksander Radecki – wieloletni ojciec duchowny wrocławskiego seminarium, dziś wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów
 2. Jolanta Sąsiadek – wieloletnia dziennikarka "Gościa Niedzielnego", zaangażowana w propagowanie kultu Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny

Codzienne zadania i służba Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie mogłyby być realizowane bez ogromnego zaangażowania naszych pracowników. Ich posługa często wykracza poza ramy zwykłych obowiązków pracownika. Z ogromnym sercem i oddaniem służą ubogim i najsłabszym, w sposób profesjonalny a jednocześnie pełen ciepła i oddania. Szczególnie pragniemy podziękować wieloletnim pracownikom Wrocławskiej Caritas.

Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej otrzymują:

 1. Siostra Anita Kossecka – Przez szereg lat w biurze pierwszego kontaktu z wielkim sercem obsługiwała najuboższych
 2. Agnieszka Wychodil  - Pani Agnieszka jest najdłużej zatrudnionym pracownikiem, od lat na wielu płaszczyznach współtworzy Wrocławską Caritas
 3. Marcin Stelmach –odpowiedzialny za budowę i remonty prawie wszystkich naszych ośrodków, dziś Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobroszycach
 4. Zbigniew Pranga – Współtworzył nasz ośrodek w Łebie, dziś jest jego kierownikiem
 5. Magdalena Olaczek – dyrektor Domu Opieki w Malczycach
 6. Marian Borowski – tworzył i kierował od samego początku jadłodajniami Caritas we Wrocławiu
 7. Katarzyna Gaj – od lat, udziela się we wszystkich akcjach wkładając wiele życzliwości w kontakty z potrzebującymi
 8. Włodzimierz Sopalski – rozpoczynał jako wolontariusz dziś odpowiada za kluby środowiskowe i koordynuje jadłodajnie Caritas
 9. Ewa i Janusz Ścisłowscy – niestety z powodu choroby nie mogli przybyć jednak chcemy ich szczególnie wyróżnić, od czasów powodzi tysiąclecia z ogromnym zaangażowaniem włączali się w działania, m.in. prowadząc łaźnię dla najuboższych

Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół- nauczał nas Chrystus. Pragniemy również wyróżnić osoby zaangażowane w posługę Caritas jako wolontariusze. Bezinteresownie i z wielkim oddaniem tysiące osób prze te 25 lat włączało się w nasze akcje, ofiarując swój czas i talenty. Dziś ponad półtora tysiąca dorosłych i dzieci pomaga w Szkolnych Kołach i Parafialnych Zespołach Caritas oraz w centrum Wolontariatu. Te trzy osoby, które chcemy wyróżnić niech będą przedstawicielami licznej rzeszy wolontariuszy Caritas.

Witold Stankiewicz – W Wołowie jeszcze przed odrodzeniem wrocławskiej Caritas udzielał się charytatywnie, od lat jest prezesem prężnie działającego Parafialnego  Zespołu Caritas

Bolesław Stembalski – prezes największego i niezwykle dynamicznego Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św. Maksymiliana we Wrocławiu

Andrzej Sułek – Działa w parafialnym zespole Caritas ale również udziela się jako wolontariusz Centrum Wolontariatu Caritas, zawsze, to trzeba podkreślić, wspiera nasze akcje włączając się w ich przygotowanie

Naszym podziękowaniem dla wszystkich wyróżnionych ale także dla niezliczonej grupy dobroczyńców i dobrodziejów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej był będzie szczególny koncert.

Podczas Gali wystąpił Chór Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium" pod batutą profesora Alana Urbanka, dyrygenta i kompozytora.

Jubileusz 25- lecia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej stał się dla nas okazją do przedstawienia działalności i zaangażowania w pierwszym rzędzie Państwa, Dolnoślązaków. Państwo dowodzą, że jesteśmy społeczeństwem o wielkiej wrażliwości i poczuciu ogromnej solidarności z ludźmi potrzebującymi.

Specjalnie na dzisiejszą uroczystość wydaliśmy książkę pod tytułem „IDŹ, CZYŃ PODOBNIE Z wolności i Solidarności -25 lat odrodzonej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej”. Przedstawia ona ćwierćwiecze różnorodnych działań, wspierających dzieci i młodzież, osoby chore, starsze i potrzebujące, najuboższe i bezdomne, ofiary klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

Na zakończenie gali Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił Caritas na kolejne lata posługi wobec najuboższych i najsłabszych.

CARITAS W LICZBACH

 

Pomoc najuboższym i słabym jest integralnie wpisana w posługę miłosierdzia chrześcijańskiego. Dzieła charytatywne Kościoła wrocławskiego, podejmowane od przeszło 1000 lat, dziś są kontynuowane w posłudze archidiecezjalnej Caritas. Kardynał Henryk Gulbinowicz, powołując Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 16 listopada 1989 roku, korzystał z wieloletnich doświadczeń.

Na przestrzeni 25 lat działalności Caritas w naszej Archidiecezji powstało kilkadziesiąt różnorodnych placówek niosących pomoc potrzebującym, najuboższym i bezdomny, chorym, starszym i niepełnosprawnym. Szczególna troską Caritas obejmuje dzieci, przez szereg lat dofinansowując posiłki w szkołach. Dzięki hojności Dolnoślązaków dziesiątki tysięcy dziewcząt i chłopców mogło wyjechać na kolonie.

W ponad stu Parafialnych Zespołach Caritas działa przeszło 1100 wolontariuszy, w 39 Szkolnych Kołach Caritas w różnego rodzaju akcje zaangażowanych jest ponad 600 młodych osób, w Centrum Wolontariatu udziela się kolejne 50. Ta liczba przekłada się na ilość zebranych, przygotowanych i przekazanych paczek z żywnością, zakupionych leków oraz na inne różnorodne formy doraźnego wsparcia.

Wybrane formy pomocy dla najuboższych realizowane przez
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Jadłodajnie (we Wrocławiu i Oławie)

dziennie wydawanych jest 550 posiłków

Łaźnia i punkt wydawania odzieży

obsługuje około 5000 osób rocznie

Wydawanie żywności w ramach programu PEAD

ok. 540 ton dla ponad 17 tys. potrzebujących (dane za rok 2013)

Wigilia i śniadania Wielkanocne dla najuboższych i bezdomnych

dla 300 osób

Pomoc w zakupie leków najuboższym i bezdomnym

ok. 1800 osób rocznie

Wybrane działania wspierające wartości ludzkie i chrześcijańskie

Prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (dom dziecka)

dla 56 dzieci

Prowadzenie katolickiej szkoły podstawowej i przedszkola

dla ok. 100 dzieci

Prowadzenie klubów środowiskowych

dla 50 dzieci

Akacja „Wyprawka dla żaczka”

ok. 1000 wyprawek dla dzieci szkolnych

Organizacja wyjazdów dla seniorów pn.: „Wyjazdowa aktywizacja seniorów”

ok. 1000 osób rocznie

Wybrane działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Prowadzenie całorocznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

dla ok. 110 dzieci z upośledzeniem umysłowym

Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej

trzy warsztaty dla 120 osób niepełnosprawnych

Prowadzenie Domów Opieki

w trzech domach może przebywać 130 osób starszych oraz niepełnosprawnych

Hospicjum Domowe

opieką objętych jest 120 osób terminalnie chorych

 

   

Strona 1 z 280