• Caritas
  • Caritas

Kielce: zaproszenie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie od lutego 2007 do maja 2008 roku zamierza przeprowadzić cykl szkoleń i studiów podyplomowych dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych (pracowników etatowych i wolontariuszy).

Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie od lutego 2007 do maja 2008 roku zamierza przeprowadzić cykl szkoleń i studiów podyplomowych dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych (pracowników etatowych i wolontariuszy). Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu 1.1. RZL jest doskonalenie usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych.

Wskazane jest zatem, aby skierowane osoby, bądź organizacja kierująca zajmowały się pomocą dla osób bezrobotnych. Może to być pomoc bezpośrednia, np. przez doradztwo zawodowe lub aktywizację zawodową, bądź pośrednia, np. pomoc doraźną dla osób pozostających bez pracy.

Caritas proponuje:

a) studia podyplomowe - kierunek: interwencja kryzysowa (1 weekend w miesiącu) - tylko dla pracowników etatowych organizacji pozarządowych;

b)kurs kwalifikacyjny (dający uprawnienia w zakresie poradnictwa psychologicznego - 260 godz.), dla pracowników i wolontariuszy NGOs (1 weekend w miesiącu);

c-1) kilka cykli kursów z zakresu doradztwa zawodowego (certyfikat umiejętności szczegółowych bez możliwości nadania tytułu doradcy zawodowego) dla pracowników i wolontariuszy NGOs;

c-2) w przypadku doradców zawodowych istnieje możliwość zamiennego przeprowadzenia studiów podyplomowych (1 weekend w miesiącu);

d-1) język angielski dla początkujących - 2 rundy po 120 godz., układ zajęć zostanie dostosowany do oczekiwań uczestników;

d-2) język angielski dla średniozaawansowanych - trzytygodniowa runda wyjazdowa we wrześniu 2007 roku z zakwaterowaniem w górach - po 6 godz. zajęć dziennie - dla pracowników i wolontariuszy NGOs zakwalifikowanych przez lektora;

e) 7 rund szkoleń motywacyjnych po 2 weekendy - głównie jako warsztaty psychologiczne i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - termin i miejsce do uzgodnienia z grupą ok. 30 beneficjentów (dla pracowników i wolontariuszy NGOs);

f) szkolenia komputerowe.


Kielecka Caritas zachęca do rozważenia możliwości uczestniczenia w proponowanych szkoleniach. Ze względu na ograniczenia EFS, z którego finansowane są szkolenia - ta sama osoba może uczestniczyć najwyżej w jednym z proponowanych szkoleń oraz dodatkowo w wybranych warsztatach motywacyjnych. Studia podyplomowe i szkolenia kwalifikacyjne będą realizowane we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który wystawi dyplomy.

Szkolenia są bezpłatne, podobnie jak zakwaterowanie i wyżywienie. Jedynym kosztem uczestników pozostaje koszt dojazdu na zajęcia. W przypadku zorganizowanych grup, ok. 30 uczestników, istnieje możliwość dostosowania miejsca szkolenia i programu zajęć do oczekiwań grupy.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Caritas Kieleckiej, pl. Panny Marii 1, 25-010 Kielce, tel. 041/344-52-82, 344-67-28. Tam też należy kierować zgłoszenia.