• Caritas
  • Caritas

Dla Boga, siebie i bliźnich - wiara żywa uczynkami

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

dsc02911Tydzień Miłosierdzia jest doskonałą okazją do budzenia wrażliwości na potrzebę pomocy bliźnim. Służą temu okolicznościowe katechezy, Eucharystia, która obejmuje modlitwą osoby potrzebujące i tych, którzy śpieszą im z pomocą.  To także konkretne działania na rzecz ludzi potrzebujących: chorych, samotnych, biednych. W obchody Tygodnia Miłosierdzia włączają się Szkolne Koła Caritas.

  Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Wiźnie rozpoczęli Tydzień Miłosierdzia od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, podczas której modli się
w intencji chorych, biednych, potrzebujących, wolontariuszy i pracowników Caritas. Po wspólnej Eucharystii przedstawili społeczności parafialnej spektakl religijny, w którym ukazali ogrom łask, jakie Pan Jezus przekazał ludziom przez siostrę Faustynę, prosząc by każdy ufnie zwracał się do miłosiernego Boga i korzystał z wyjątkowych łask, jakich On nam udziela.

dsc02943Bramy miłosierdzia stoją na oścież otwarte dla wszystkich. Jezus zwraca się słowami: ,,Żądam od ciebie uczynków  miłosierdzia, które mają wypłynąć z miłości ku Mnie (…). Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia: czyn, słowo i modlitwa”.

Wolontariusze tańcem uwielbienia dziękowali Jezusowi Miłosiernemu za otrzymane łaski, za dar bycia wolontariuszem, jednocześnie zachęcali innych do poszerzenia szeregów Szkolnego Koła Caritas.

Być świadkiem to znaczy prowadzić innych ludzi do uczestnictwa w tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy, przeżywaliśmy. Dając świadectwo człowiek nie tylko głosi śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale też poświęca własne życie dla Ewangelii i bliźnich.
Opiekun SKC Anna Domurat