Ogłoszenia o zamówieniach w Caritas Polska


Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska

w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany

z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.