• Caritas
  • Caritas

Program "Skrzydła"

aktualizacja maj 2014

dla caritas

DLACZEGO POWSTAŁ PROGRAM „SKRZYDŁA”?

Program Skrzydła został stworzony, aby pomagać dzieciom, które:

  • nie mogą się uczyć i odrabiać lekcji, bo nie mają zeszytów i książek;
  • nie mogą skoncentrować się na lekcji, ponieważ są głodne, a obiad w szkole to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia;
  • często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie mają kurtki, czapki, spodni i butów na zimę;
  • są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że czują się gorsze od swoich rówieśników i nie wierzą we własne umiejętności;
  • marzą o tym, żeby kiedyś zostać „kimś” i wyrwać się z biedy, która ich upokarza;
  • nie mogą wyjechać na wakacje ani wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata i ludzi.

Założenia i cele programu:

  1. Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.
  2. Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.
  3. Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

 

Powiększ nasze Skrzydła i dołącz do grona osób, które chcą powstrzymać biedę
wśród dzieci. 
Pamiętaj, każda wpłata na nasz Program to skrzydła dla konkretnego
dziecka!


Powiększ Skarbonkę Skrzydeł

Skarbonka Skrzydeł to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Polska z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które nie zostały objęte stałą opieką w programie. Wpłacający może określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane środki np. obuwie, dożywianie itp.

Aby powiększyć Skarbonkę Skrzydeł dokonaj wpłaty na podany nr konta:

PKO BP SA

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł”.

Płatności ONLINE

 
JAK DAĆ DZIECKU SKRZYDŁA?

Osoby indywidualne

Skrzydła to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb  ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Każda z osób, która chce się włączyć w program Skrzydła i objąć regularną opieką konkretne dziecko, może wypełnić deklarację, w której określi kwotę comiesięcznej wpłaty oraz czas jej trwania. Szczegóły dotyczące regularności oraz wysokości wpłat można ustalać z koordynatorami regionalnymi w wybranych Caritas Diecezjalnych

Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas wyśle list potwierdzający udział w Programie Skrzydła oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka) oraz kwartalne rozliczenie finansowe z przekazanej kwoty.

Firmy

Skrzydła to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb  ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Firma, która chce zaangażować się w Program Skrzydła może wykupić jeden pakietów wsparcia dla jednego bądź kilku uczniów. W tym celu należy wypełnić druk deklaracji dla firm oraz podpisać umowę darowizny na rzecz Programu Skrzydła.

Szczegóły dotyczące regularności oraz wysokości wpłat można ustalać z koordynatorami regionalnymi w wybranych Caritas diecezjalnych.

Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas wyśle list potwierdzający udział w Programie Skrzydła oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka) oraz kwartalne rozliczenie finansowe z przekazanej kwoty.

Wybierz pakiet wsparcia:

1. SKRZYDŁA NA CO DZIEŃ

Skrzydła na co dzień to pakiet odpowiadający na podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka w szkole.

na co dzien1W przypadku wsparcia dziecka w ramach pakietu Skrzydła na co dzień miesięczna kwota wynosi 147 zł przez 10 miesięcy.

W przypadku osób indywidualnych, które nie mogą wykupić całego pakietu, proponujemy podpisanie deklaracji, która pozwala na objęcie wsparciem dziecka poprzez dokonywanie regularnych wpłat w dowolnej wysokości.

 2. SKRZYDŁA NA PRZYSZŁOŚĆ

Skrzydła na przyszłość to pakiet  zapewniający dziecku te potrzeby, które bezpośrednio wpływają na jego rozwój i zachęcają do zdobywania wiedzy. 

na_przyszloscW przypadku wsparcia dziecka w ramach pakietu Skrzydła na przyszłość miesięczna kwota wynosi 154 zł przez 10 miesięcy.

W przypadku osób indywidualnych, które nie mogą wykupić całego pakietu, proponujemy podpisanie deklaracji, która pozwala na objęcie wsparciem dziecka poprzez dokonywanie regularnych wpłat w dowolnej wysokości.Jeśli zdecydowałeś się dać dziecku skrzydła:
 
Wybierz formę wsparcia,

Wybierz region Polski, z którego chcesz wesprzeć dziecko. Wybierz z listy diecezje: http://www.caritas.pl/caritas-w-diecezjach

Pobierz odpowiedni druk deklaracji

 deklaracja dla osób indywidualnych

       deklaracja dla firm

   wzór umowy darowizny

           

Wyślij deklarację na adres właściwej Caritas.

 

Najczęstsze pytania:

Jaką kwotę powinno się wpłacać miesięcznie, żeby objąć opieką konkretne dziecko?

Najpierw należy wybrać rodzaj pakietu wsparcia : Skrzydła na co dzień i Skrzydła na Przyszłość (link 3.1.). Jeżeli chcesz wesprzeć dziecko w ramach pakietu Skrzydła na co dzień należy wpłacać 147 zł przez 10 miesięcy (rok szkolny), w przypadku Skrzydła na przyszłość przez ten sam okres czasu należy wpłacać kwotę 154 zł.

Każdy darczyńca może wesprzeć konkretne dziecko deklarując dowolna kwotę na dowolny okres czasu. Każda deklaracja jest indywidualnie rozpatrywana i dopasowywana do potrzeb konkretnego dziecka przez koordynatora regionalnego Programu Skrzydła.

Jaką mam pewność, że pieniądze, które wpłacam na Program Skrzydła trafiają do konkretnego dziecka?

Każdy darczyńca wypełniający deklarację otrzymuje informacje od właściwej Caritas diecezjalnej o konkretnym dziecku, które wspiera przez okres roku szkolnego. Informacje, które są przesyłane do darczyńcy zawierają imię, wiek i opis sytuacji rodzinnej dziecka. Każdy koordynator zobowiązany jest do przesłania krótkiej informacji podsumowującej jak pomoc darczyńcy wpłynęła na zmianę sytuacji konkretnego dziecka.

Pieniądze wpłacane przez darczyńcę trafiają na konto właściwej Caritas, następnie rozdysponowane są przez koordynatora regionalnego Programu do szkoły lub pedagoga szkolnego. Środki finansowe nigdy nie są przekazywane rodzinie dziecka ani samemu dziecku. Pomoc, którą otrzymuje uczeń jest przekazywana w formie wykupionych obiadów czy zakupionej odzieży, przyborów szkolnych, biletów lub na zasadzie refundacji zapłaconych przez rodziców dziecka rachunków.


Czy mogę wpłacić jednorazowo kwotę 1470 zł lub 1542 zł na poszczególne pakiety wsparcia?

Oczywiście można wpłacić kwotę w całości i jednorazowo. W tym wypadku należy zmienić treść deklaracji, tak aby umieścić informacje, że kwota będzie wpłacona w całości i jednorazowo.

 
Czy otrzymam szczegółowe dane dziecka, które zostało przeze mnie wsparte?

Nasz program chroni prywatność dziecka i jego rodziny, dlatego też darczyńca otrzymuje komplet informacji o dziecku, które zawierają imię, wiek, klasę i krótki opis sytuacji rodzinnej.


Koordynator programu:
Małgorzata Pliszka

godziny pracy:  poniedziałek  -  piątek   8.00-10.00

Caritas Polska 
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
telefon: 22 334 85 22
fax: 22 334 85 58 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.skrzydla.pl

image001

 

 

 

 

 Artykuły powiązane: