Przemyśl: „Bądźmy Razem” XV Piknik Rodzinny

29 maja 2016 r. w Leszczawie Dolnej odbył się XV Piknik Rodzinny. Organizatorami tego wyjątkowego przedsięwzięcia byli Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej.

Piknik rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył ks. prał. dr Marian Subocz Dyrektor Caritas Polska oraz koncelebrowali kapłani: ks. prał. dr Roman Chowaniec sekretarz ks. Arcybiskupa, ks. prał. Edward Sobolak ekonom Archidiecezji Przemyskiej, ks. prał. dr Waldemar Janiga Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, ks. prał. Artur Janiec Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Ks. dr Witold Burd zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Ks. Janusz Zajdel zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pan Generał Józef Hałyk Komendant Główny Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Inspektor Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji  w Rzeszowie, Podpułkownik Robert Cwynar Komendant Oddziału Straży Granicznej w Huwnikach, Młodszy inspektor Wojciech Kiełtyka Komendant Miejski Policji  w Przemyślu,     Aspirant sztabowy Krzysztof Urban Komendant Posterunku Policji w Birczy, Chorąży 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie Zbigniew Maculak, Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty  w Przemyślu, Radni gminy Bircza na czele z przewodniczącym  Panem Wojciechem Bobowskim, Pan Jerzy Góralewicz  Sekretarz Powiatu Przemyskiego.

IMG_2633 (Kopiowanie)

Piknik odbył się dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, którzy okazali wielkie serce i bezinteresowność. To dzięki nim nasza mała ojczyzna, Leszczawa Dolna,  stała się centrum życia kulturalnego. Widzowie podziwiali występy uczniów z naszej szkoły, zespołu „ Pyza” z Albigowej, zespołu A –Z z Przemyśla, Klauna Freda oraz gwiazdy wieczoru zespołu disco polo Classic. Ponadto obejrzeli pokazy sprzętu wojskowego, policyjnego i straży granicznej. Największą uciechą dla dzieciaków były dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa i popcorn. Przepiękna pogoda i moc atrakcji sprawiły, że plac przy świetlicy wiejskiej wypełnił się „po brzegi”. Niedzielne popołudnie zgromadziło całe rodziny, przyjaciół, darczyńców i wszystkich, którzy dobrze życzą Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej. Piknik był wspaniałą okazją do integracji oraz pozyskania środków na wyposażenie pracowni edukacji wczesnoszkolnej i boiska sportowego. Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc materialną, finansową i duchową. Za wszystkie dobre rady, za każde dobre słowo, za wyrozumiałość. Janusz Korczak powiedział: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Zebrane środki sprawią radość nie tylko dzieciom ale również nauczycielom i rodzicom. Pani Bożena Mielnikiewicz – dyrektor szkoły dziękuje wszystkim, którzy włożyli wiele serca i trudu w przygotowanie i przeprowadzenie XV Wiosennego Festynu Rodzinnego a w szczególności p. wójtowi Grzegorzowi Gągoli, pracownikom urzędu gminy, pracownikom zakładu energetycznego, rodzicom, żołnierzom, policjantom, strażakom, służbie medycznej, sponsorom, nauczycielom, uczniom  i absolwentom Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej. Dziś XV Piknik Rodzinny to już historia;  historia, która kończy się sukcesem i ma szczęśliwe zakończenie.

IMG_2640 (Kopiowanie)

opr. mgr Bożena Mielnikiewicz

Dyrektor Szkoły