• Caritas
  • Caritas

Częstochowa: wakacyjna akcja Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Caritas Polska

Rozpoczęła się wakacyjna akcja Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W sumie skorzysta z niej ok. tysiąc dzieci.

Rozpoczęła się wakacyjna akcja Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W sumie skorzysta z niej ok. tysiąc dzieci. Od 3 lipca swój wypoczynek w Poniku k. Janowa, w Ośrodku Caritas Archidiecezji Częstochowskiej odbywa pierwsza grupa dzieci i młodzieży. Wakacyjna akcja Caritas skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej organizuje kolonie w Poniku k. Janowa ( archidiecezja częstochowska) w trzech turnusach w dniach: 3-16 lipca, 17-30 lipca i 31 lipca-13 sierpnia, a także w Szczyrku w Domu Turystycznym PTTK, w dniach 26 lipca-8 sierpnia i 8-21 sierpnia oraz w Gdyni w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego, w dniach 4-17 lipca i 15-28 lipca. Wypoczynek dzieci dofinansowuje Caritas, a także m.in. szkoły, ośrodki pomocy społecznej i parafie. Obok kolonii Caritas organizuje także tzw. "Lato w mieście". Funkcjonować będą również świetlice Caritasu.
"W naszą akcje, którą obejmujemy blisko tysiąc dzieci włączają się nie tylko duszpasterze, ale także władze samorządowe i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Chcemy jak najlepiej zorganizować wypoczynek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy" - powiedział KAI ks. prał. Stanisław Iłczyk - dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
Wszelkie informacje dotyczące działalności Caritas Archidiecezji Częstochowskiej dostępne są na stronie internetowej: www.caritas.czest.pl